Качество от АвстрияKnow-How Level

в сектор зърнотехника


i

Силози за зърно
повече ...
i

Мелачки
повече ...
i

Смесители
повече ...
i

i

Вентилиране
i

Зърнотранспорт повече ...
i

i

Зърнопочистване повече ...
i

Влагомери
i

i


Други решения...

i
 
Влажна царевица
 
ССМ CornCobMix
iиме Agro-Vista
контакт с AgroVista

i


 Специализирана платформа за
 зърнотехника


  АgroVista представя на
  зърнопроизводители, зърнобази, фуражни заводи и цехове

  Комплексни технологични решения за зърнопроизводството.
  Необходимата модерна техника и съоражения за съхранение,
  транспортиране и обработка на зърно - директен внос от водещата
  австрийска фирма-производител "Gruber Maschinen GmbH".


 
Австрийски менажмент за комплексно проектиране, монтаж и
  въвеждане в експлоатация на съораженията.
   
  Организираме работно посещение до Австрия за запознаване с
  технологиите при практически условия.
 
  
  Имаме отговор и Ви даваме решения
...
  Технологични решения ...


 
      
   Вашите предимства
               
    Н
ашите сътрудници и партньори ще Ви консултират обстойно
    за техническите възможности на машините и съораженията и
    щe Ви помогнат при избора на подходящи за Вашите
    производственни условия съоражения.

    Пълно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на
    избраните от Вас машини и съоражения под
австрийски менажмент.

     Доставка до клиента с транспорт на завода-производител "Gruber".

    Обучение и подготовка на кадрите Ви по експлоатация, поддръжка
    и обслужване на закупената техника


   
Пълно гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
    с оригинални резервни части и консумативи за целия
    експлоатационен период на машините и съоръженията.

    Ние сме до Вас като съветник по всички въпроси свързани
    с техническата експлоатация на закупените машини и съоражения,
    или възникнали технически или технологични въпроси!

   Имаме отговор и Ви даваме решения ...

   ...  Вашият успех е нашата най-добра "Реклама"


   За клиенти       
                                                                                           
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...