Каталог


Технология на зърното
Почистване на житно и царевично зърно

За зърнопроизводителите, собственници на зърнобази, фуражни цехове и заводи AgroVista предлага зърночистачки за първично почистване на царевично и житно зърно "GRUBER" от нежелани примеси, плевелни зърна, начупени зърна и др.

Модели с капацитети от 12 до 60 тона на час
За всяко производственно приложение-подходяща техника"Gruber"
Стационарни;
Мобилни / приносими;
За вграждане в транспортьори или шнекове.

Подходяща за вграждане към силози за зърно.
(външни или вътрешни силози за зърно)
Зърночистачки „Грубер”за първично почистване на царевично и житно зърно - стационарна

Модели   GR 12  /  Gr 20  /  GR 30
 
Работи на принципа на въздушната
   сепарация;

Отделя частици, които са по-леки от зърното;

Модели с производителност:
     -  12 тона/час
     -  20 тона/час
     -  30 тона/час

Техника с много спокоен работен ход.
Работен принцип въздушна колона/сепарация Разпределително колело
 
Регулираща клапа
Количеството на въздуха, а с него и степента на очистване се регулира чрез дроселна клапа в изхода на очистващия вентилатор.


Разпределително колело
Чрез въртящото се разпределително колело зърното оптимално се разпределя, очиства и отвежда в събирателна фуния.

 


Регулираща клапа

        Силози за зърно       
                                                                                           
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...