Каталог

Влагомери за зърно
повече ...


Технология на зърното
Почистване на житно и царевично зърно


Мобилни комбинирани зърночистачки за първично почистване на царевично и житно зърно "GRUBER" от нежелани примеси, плевелни зърна, начупени зърна и др.


Подвижен ХИБРИД -
комбинирана зърночистачка "Gruber"


Оптимизирана зърночистачка чрез комбиниране на два работни принципа: на въздушната сепарация и на зърночистачка с тръбно сито. Отстранява примеси
   - по-леки от зърното вкл. прах,
   - по-тежки от зърното: пясък, камъчета и др.

Капацитети от 7 до 23 тона на час

„Зърноканон” с дължина 3,5 м
и диаметър 100, 120 или 150 мм,
с присъединена зърночистачка
GR 12, 20 или 30 и
вградена зърночистачка с тръбно сито.
 
 

   НОВО
 Мобилна комбинирана зърночистачка

 
стандартен изход (860 мм, респ. 700 мм),
„зърноканон” с дължина 2,5 метра
и диаметър 100, 120 или 150 мм,
с присъединена първична зърночистачка
с въздушна колона GR-12, 20 или 30.

 
увеличен изход (1200 мм или 1040 мм)
„зърноканон” 3 метра
и диаметър 100,120 или 150 мм,
с присъединена първична зърночистачка
с въздушна колона GR 12, 20 или 30.


 


 

        Силози за зърно       
                                                                                           
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...