Know-How Австрия


I
за сухо и влажно зърно
I

I
Максимум обем
I

I
Минимум пространство
I

I
Каталог
I

Технология на зърното
Съхранение на зърно


Правоъгълни силози за сухо и влажно зърно
Максимум обем - минимум пространство

Правоъгълени силози за съхранение на зърно «Грубер»
със стичащо дъно;
за монтаж на дъно;
с фуния под дъното.

С правоъгълният силоз за складиране на зърно можете да постигнете максимален обем съхранен продукт върху минимално пространство. Чрез различните дължини на плоскостите могат да се изградят много индивидуални размери на клетките.

По желание се изработват специални плоскости така, че да можете да оползотворите напълно пространството в сградата Ви.

Намалява се риска по време на жътва - зърното може да се
   складира и влажно.
Избягва се скъпоструващото сушене на зърното.
Складират се големи количества на веднъж и се поставят
   веднага под оптимални условия за съхранение и контрол.
Отпада извънредният труд – намаляват разходите за
   труд и работна заплата.
Продължително съхранение и запазване на зърното при
   ниски разходи и без допълнително влагане на труд.
Рентабилност и по-голяма печалба от продажбите при
   сезонни колебания на цените на зърното.
 Прецизна конструкция – поради това и монтажът е бърз.
 Всички елементи са поцинковани и са на модулен принцип.

AgroVista Ви осигурява австрийски менажмент за комплексно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоражениeто.

Организира работно посещение до Австрия за запознаване с
технологиите за съхранение на зърно при практически условия.


Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !
Вашите предимства

1. Силози със стичащо зърното дъно са на практика без износване и амортизация.

2. Изземването на зърно посредством стичащо дъно не поврежда зърното и го запазва цяло.

3. Няма друга такава възможност за изземване на зърно от хоризонтален склад, която да позволява цялостно изпразване, без метене.

4. Чрез пълно пространствено отделяне на зърното от пода/земята, е изключено проникването на почвенна/повърхностна влага в зърнената маса.

5. Проветряването е превъзходно - на база голяма обменна повърхност за излизане на въздуха.
През зимата зърното чрез вентилирането се охлажда под 10 °C.
С това се унищожава още в зародиш развитието на инсекти (пр. житен бегач), тъй като не се образуват топлинни гнезда, в които да се развиват вредителите.

6. Доброто вентилиране на зърното позволява  без проблемното складиране на зърно с влажност до макс. 16% - с вентилация от 50–100 m3 въздух / час за м3.

7. Чрез правоъгълната или квадратна конструкция си оползотворява оптимално скъпоструващо строително пространство или стара постройка.

8. Спестяват се скъпи строителни инвестиции -
оползотворяват се стари постройки/помещения.

9. Пестят се скъпоструващите разходи за сушене.

10. На разположение е екологично чисто зърно за биологичното производство.
Спестяват се разходите по третиране на зърното срещу житния бегач.

11. Системата "стичащото зърното дъно" пести работно време при изпразване на остатъка от зърно. Облегчава труда.


 


"Gruber" правоъгълни складове за зърно с цялостно изпразване чрез стичащо дъно

могат да бъдат пригодени оптимално към всяка сграда или вътрешна помещиние.


Монтирания в дъното на силоза стичащ зърното под, служи от една страна за вентилиране и сушене на зърното, а от друга –
за цялостно изпразване на клетките на силоза.
Вентилаторът за проветряване е монтиран на една от централните шахти, откъдето могат да бъдат достигнати всички клетки.
Монтажът се извършва с трапецовидни ламаринени плоскости (стени) ( по системата за модулен монтаж).


             монтаж върху терена   
 
Алтернатива на стичащо дъно

"Gruber" правоъгълен зърнен склад с фуния на дъното


Правоъгълните зърнени складове
"Gruber"
могат да бъдат с монтирана на дъното фуния ...
 

... или правоъгълен склад за монтаж върху терена
 

 

с монтирана на дъното фуния


Вентилация

 


Изглед на силозна инсталация

 


Монтаж
на правоъгълен зърнен склад


        За клиенти       
                                                                                           
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...