Know-How АвстрияI

Обработка на зърно

повече ...
I

Влажна царевица
повече ...
I
Каталог


Технология на зърното
Съхранение на зърно

Модулни вътрешни силози
с фуниеобразно дъно, поцинковани


Модулни силози на фирмата „Грубер” с вместимост от
0,3 до 30 м3 .
Предвидени са за стациониране в закрити помещения и могат да се модулират към даденостите на всяко производство.

На модулен принцип- допълнителното надстрояване е възможно по всяко време.
Макс. височина на силоза е 5 пръстена по 900 мм = 4,5 метра


Универсално приложимите модулни силози
са особено подходящи за съхраняване на готов фураж при компютърно управлявани инсталации за мелене и смесване или за автоматични машини за хранене.

AgroVista Ви осигурява австрийски менажмент за комплексно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоражениeто.

Организира работно посещение до Австрия за запознаване с
технологиите за съхранение на зърно при практически условия.


Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !
 


  Фуния на силоза поцинкована, присъединена с болтове с възможни наклони:
40° (зърно, гранулат), 50° (пелети) или
60° (соев, слънчогледов и др. шрот; за готови смлени продукти с брашнена консистенция)

max. височина на силоза - 5 пръстена = 4500 мм

Стените на силоза са изработени от поцинко- вана стоманена ламарина, с укрепващи ребра.

Фунията и стените на силоза в зависимост от големината на силоза са изработени от поцин- кована стоманена ламарина с дебел.1,5 до 3 мм.

Краката (опорите) на силоза в зависимост от големината му, са изработени от стоманена ламарина с дебелина от 3 до 4 мм.

Модулните силози „Грубер” може да бъдат доставени с контролен прозорец (за контрол на нивото на пълнене) или с люк за влизане в силоза.

За вентилация на зърното може да бъде монтирана вентилационна тръба с диаметър
250 мм (от перфорирана ламарина с диаметър на отворите 2 мм).

Шибърите на изхода на фунията се доставят с размери 150x150, 200x200 или 350x350 мм.

Чрез специални преходни елементи могат да бъдат присъединени гъвкави или също и фиксирани транспортни шнекове.

По желание на клиента се монтират капак, вдухващ въздуховод и филтърно устройство.

Шибър на изхода на фунията

 

- за вътрешни помещения -
- модулна конструкция -

люк на модулен силоз (опция)
 
Модулени силози за съхранение на  фураж за захранване на фуражосмесителна инсталация, управлявана с компютър

 
Заболтен ъгъл с крака/опори


                   Пример за база с модулни силози
 
Вашите предимства

Ценово изгодно решение за надеждно съхранение на зърно и други насипни продукти;

Оптимална защита от плъхове, мишки и други гризачи и вредители;

Модулни силози с фуния са идеално решение за оптимално използване на помещенията;

Стабилна изработка с усилващи ребра;

Идеални като буферни силози за фураж както и за междинни съхранение на зърно за захранване на мелеща техника;
 
Лесен и ценово изгоден монтаж от собственика;

Доставяни с вентилационно устройство.
        Примери от практиката

Модулни силози за захранване на
мелачки или машини за мюсли,
включени в комплексни инсталации
с хоризонтални или вертикални смесители
         За клиенти       
                                                                                           
Вие питате - АгроВиста отговаря !...